Az Alapítvány létrejötte

Jobbágy Kálmán

Jobbágy Kálmán családjával az 1970-es évek közepén költözött a Békásmegyeri lakótelepre, majd ezt követően kapcsolódott be a Csillaghegyi Református Egyházközség életébe és mint gondnoka szolgálta nagy elkötelezettséggel és hittel az Urat.

1990. november 07-én a Presbiteri ülésen tolmácsolta Haggeus próféta 1,8 üzenetét, mely így szólt : „Mennyetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr.” Jobbágy Kálmán testvérünk megértette, hogy Békásmegyeren az akkor már 48.000 lakosú lakótelepen, református templomot kell építeni.

A Presbiteri ülésen nagy megdöbbenést keltett ennek a prófétai üzenetnek az átadása, hiszen a békásmegyeri hívek csekély számúaknak tűntek, akik bibliaórákra lakásokban jöttek össze, illetve a csillaghegyi bibliaórákon, istentiszteleteken vettek részt.

Jobbágy Kálmán gondnok kitartó, imádkozó szívvel fordította maga mellé a kételkedőket. Nem szűnt meg mondogatni Urunk ígéretét a Fil 4,19-ből : „…be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.

Magánszemélyként kezdeményezte az Alapítvány létrehozását, 29 egyháztag csatlakozott hozzá és így a Fővárosi Bíróság 1991. október 11-én nyilvántartásba vette a Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítványt 30 taggal és 100.000,-Ft. alapító összeggel.

Az Alapítók sokat gyötrődve, vitatkozva, de mindig imádkozva hordozták, képviselték e szent ügyet, munkálkodtak a lakótelepen élő emberekért, testvéreinkért.