Fontos események

„Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! – mondja az ÚR.″
Haggeus 1,8
 

A békásmegyeri Református templom építkezése, a telek kitűzéssel 1999. október 25-én kezdődött meg.

Az Alapkő letételére : 1999. december 5-én került sor.
Az Ige szolgálatot : Dr.Hegedűs Lóránt püspök úr végezte.

Isten kegyelméből a békásmegyeri Református templom építésének
befejezése : 2000. december 5-én történt meg.

A templom birtokba vételére, ünnepi átadására : 2000. december 23-án került sor.

A templom felszentelésének ünnepe : 2001. június 16-án volt.

A templomi orgonát 2002. junius 16-án szólalt meg első alkalommal.

A templom harangját 2003. április 23-án (Virágvasárnap) szenteltük fel.

  • A templomi padok 2004.december 31-ével készültek el.
  • A Parókia, lelkészlakás építése – a már korábban elkészített tervek alapján – 2005. őszén kezdődött el, az Alapítvány 6.000.000.-Ft-ot biztosított (2005.októberében) az első számlákra.
  • Az építés befejezése 2006. végén megtörtént.
  • A templomon található csillag adományozója : Veres Sándor főgondnok, a kuratórium képviselője és édesanyja, Veres Sándorné nagytiszteletű asszony.

A templom Szószék feletti igei kiírást 1Jn 4,7-ből : „Az Isten szeretet” és az alatta található Jézus Krisztus monogramot IHS „Jézus Krisztus az emberek Megváltója” – dr. Buday Péter lelkipásztor ajándéka.

  • A templom és annak belső berendezése : Szószék, Úrasztala, Mózes szék, az Énekkiíró tábla, a padok, a kerítés és a Parókia Gyertyános Zoltán építész tervei alapján készültek. Az asztalos munkákat Simon István asztalos (Városligeti fasor Gyülekezetének tagja) végezte el.
  • A templom 306 kg-os harangját id. Gombos Lajos őrbottyáni aranykoszorús harangöntő mester készítette el.
  • Ezen összeállítás alkalmával is emlékezünk arra, hogy Mennyei Atyánk hogyan ajándékozott nekünk egy nagyszerű templomot, hogyan gondoskodott arról, hogy minden anyagi eszköz kirendelődjön. Ne csak a templom épüljön meg, hanem a hitéletet szolgáló berendezések, eszközök készüljenek el a maguk szépségében.
  • A templomban elhelyezett EMLÉKTÁBLÁN ez olvasható :
    Hálaadással emlékezünk meg a németországi hoogstedei testvérgyülekezetünkről, a Magyar Köztársaság Kormányáról, a Magyarországi Református Egyházról, az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzatáról, a Csillaghegyi-Békásmegyeri Református Egyházközségek áldozathozatalra kész tagjairól, akik részt vállaltak templomunk létrehozásában, berendezésében, felszerelésében és fenntartásában.