10 éves a templom

1991. július 2-án ünnepelte a Csillaghegyi Református Egyházközség templomuk fennállásának 50. évfordulóját. Ezen az alkalmon Dr. Buday Péter b.lelkipásztor imádsága után Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr hirdette az Igét. Csire János alpolgármester bejelentette, hogy az Önkormányzat támogatja a békásmegyeri református templom építését. 

 

Az Óbuda TV adása kivonatosan.
A Békásmegyeri Református gyülekezet istentiszteleti alkalma a Közösségi Házban (orgonánál: Szabó Róbert presbiter). Szolgál Dr. Buday Péter b.lelkipásztor, az Istentisztelet végén az ifjúság szolgálata.
Stúdió beszélgetés keretében a református gyülekezet életének, a templomépítés tervének bemutatása. Résztvevők: Dr. Buday Péter b.lelkipásztor, Nyiri Csaba alpolgármester, Békefi György gondnok.
Rövid részlet a református templom építése elleni tüntetésről. Tarlós István polgármester és Nyiri Csaba alpolgármester kiáll a templom építése mellett.

A templom építésének elkezdése, telek kitűzése 1999. novemberben. Jobbágy Kálmán tb. gondnok gondolatai a templomépítés igéjéről, hitvallásáról, elkötelezettségéről (Dr. Buday Péter feleségével).

Utána az alapkőletétel 1999. december 5. 

Alapkőletétel után a Közösségi Házban tartott alkalom.

A templom építése.

Búcsú a Művelődési háztól 2000. december 17.

A templom birtokbavétele 2000. december. 

 

 

 

 
2010. december 5-én 15:00-tól tartotta a Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány nyilvános ünnepi Közgyűlését.
Az alkalom után nyitották meg a templom építéstől szóló kiállítást.
Az alkalmon készült hangfelvétel:

 

Békefi György visszaemlékezése a 10 évvel ezelőtti alapkő letételre. Elhangzott 2009. december 6-án az Istentisztelet után.

 

A kiállítás képei:
Jobb oldal:
Bal oldal: