Céljaink

Az Alapítvány célja a Békásmegyeri lakótelep és a régi Ófalu református lakossága gyülekezetépítő munkájának segítése. Ennek érdekében templomépítés kezdeményezése és az ehhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez való hozzájárulás. Az alapítvány fő célja az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek a biztosítása.

Alapítók ezen célok érdekében jelen Alapítvány létrehozásával kívánnak hozzájárulni:

  • a templomépítéshez
  • a templom környezetének rendbetételéhez, parkosításhoz
  • a közlekedés lehetőségének biztosításához, beleértve a szilárd útburkolatot, parkoló hely kiépítését, kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megépítését
  • a templom berendezéséhez és a működési feltételek megteremtéséhez
  • a létesítmény körbekerítéséhez
  • hitélet elősegítéséhez
  • a Budapest – Békásmegyeri Református Egyházközségnek a Békásmegyeri lakótelep és a régi Ófalu lakossága körében végzendő gyülekezet építő, hitéletet elősegítő munkájának támogatásához
  • az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek biztosításához
  • a templom és épületeinek karbantartásához, a felmerülő javításokhoz, felújításoknál segítség nyújtáshoz

 

ALAPÍTÓ OKIRAT PREAMBULUM

Az Alapítók alapítványt hoztak létre a Békásmegyeri lakótelep és a régi Ófalu református lakossága gyülekezetépítő munkájának segítésére, református templomépítés kezdeményezésére „Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése” néven, amely alapítványt a Fővárosi Bíróság 1991. október 11-én vette nyilvántartásba a 2232 számon.

Az Alapítók 1999-ben elhatározták, hogy kérelmezik az Alapítványnak közhasznúvá történő átalakítását, az Alapító Okirat módosítását. Nyilvántartásba vételét a Fővárosi Bíróság 1999. október 18. napján elvégezte.

Az eltelt közel tíz év alatt bekövetkezett változások szükségessé teszik az Alapító Okirat ismételt módosítását.

2000. december 23-ára felépült, átadásra került a Békásmegyeri Református templom. A templom belső tervezése, kialakítása folyamatosan megtörtént, a berendezési tárgyak elkészültek, mint a hangstúdió, a templomi padok, megépült a kerítés. Beszerzésre került egy elektromos orgona, elkészült egy 306 kg-os harang, és alapítványunk hozzájárult a lelkészlakás építésének elkezdéséhez.

Az Alapítvány létrejöttét követően segítette a lakosság megszólítását, majd a létrejött Bp.-Békásmegyeri Református Missziói Egyházközség gyülekezetépítő, hitmélyítő munkáját. 2006. december 31-ig teljes egészében vállalta a templom épületegyüttes minden nemű rezsi költségének fizetését.

Az Alapítók ezen Okiratban is emléket állítanak Jobbágy Kálmán tb. gondnoknak, aki 1991-ben kezdeményezte a Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítványát, Kuratóriumának 1998. január 25-éig elnöke volt.

Emléket állítanak továbbá dr. Buday Péter lelkipásztornak, aki 1998. január 25-től haláláig, 2007. április 05-ig volt a Kuratórium elnöke.

Dr. Buday Péter lelkipásztornak megadatott, hogy az Alapítvány létrejöttekor meghatározott célt, a református templom megépítését Isten kegyelméből teljesíthette. A gyülekezet- és templomépítés nehéz szolgálatában végzett fáradhatatlan és önfeláldozó munkájára Isten iránti hálával emlékezünk.